Da Hørning igen var ved at komme til kræfter efter afslutning af projektet Hørninghus i 2008, var der kræfter i byen, der tog initiativ til en diskussion om, hvordan Hørning skulle udvikle sig fremover.

Der blev således i 2014 taget initiativ til at lave nogle Workshops, der skulle munde ud i ønsker til Hørnings udvikling i de kommende år. I processen blev der lagt vægt på at få belyst, hvilke fysiske rammer, der er brug for, hvis byen sociale liv skal blive ved med at udvikle sig.

Visionen

  • Det er vores vision, at Hørning skal udvikle sig som en levende landsby, hvor vi vil hinanden.
  • Byen skal blive ved at have det som sit særkende, at vi har et meget stærkt sammenhold

Med ovenstående som udgangspunkt, blev udpeget følgende konkrete indsatser, som kunne gennemføres uafhængigt af hinanden, men som tilsammen styrker hinanden, og som forbedrer de fysiske rammer i byen:

  • Udvikling af området ved boldbanerne ved HGF- klubhuset / Hørninghus
  • Omdannelse af den gamle forsamlingshus grund
  • Forbedring af de trafikale forhold og forskønnelse langs Langgade og sti til Hald Sø

Projekterne skulle forbedre mulighederne for at mødes i byen, give indbyggerne lyst til at bruge byen mere, og simpelthen forskønne byen.

På nuværende tidspunkt er de 2 første punkter gennemført, medens der endnu ikke er sket noget vedr. det 3. punkt. Det skyldes primært at forbedring af de trafikale forhold kræver økonomisk involvering af Randers Kommune, idet der her er tale om offentlige vejarealer.

Madpakkehus ved stadion.
Den gamle forsamlingshus grund.

Læs mere om udviklingsplanen her.

Horning-udviklingsplan