Hørning er omgivet af smuk natur, – dels det åbne land og dels Præstedal syd for Hørning by. Præstedalen byder på enestående smuk natur, og området er ofte det foretrukne mål for spadsereture.

Præstedalen – Sandmarken.
Præstedalen – Sandmarken.
Præstedalen, Sandmarken
Præstedalen – Sandmarken.
Præstedalen, Sandmarken
Præstedalen – Sandmarken.

Gennem dalen snor Alling Å sig, og i 2010-12 blev der her gennemført et vådområdeprojekt, som har givet gode muligheder for at nyde en dejlig natur tæt på byen. Engene ned til åen er i privat eje, og der er således kun offentlig adgang til åen ad offentlige stier, men ved henvendelse til lodsejerne vil der være gode muligheder for at få lov til at fiske i åen. Der er en del fisk i åen og selvom man ikke har heldet med sig og fanger fisk, er naturoplevelsen pragtfuld.

Stien ved åen.
Alling Å.

Der er et stisystem fra Nybro (Lykkeskovvej) et stykke langs åen og ellers langs engene til Ebeltoftvejen.

Årslev shelter.
Årslev shelter.
Bålsted fra Årslev shelter.
Vejen ned til Årslev shelter.
Udsigt fra Årslev shelter.

Syd for Årslev blev der i 2014 indviet et bålhus med shelter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal. Ikke langt fra bålhuset er der lavet en ny bro over til den sydlige side af åen. Herfra kan turen gå videre til Clausholm og Clausholm Skoven.

Clausholm slot.
Clausholm slot.

Nordvest for Hørning er Hals SØ, som efter udtørring sidst i 1800-tallet og igen i 1956-57 blev genskabt som sø i 2000. Umiddelbart er der dog ikke adgang til søen, da den er i privat eje.

Læs mere om Hals Sø:

Hals-Sø