Hørning – en aktiv landsby med dybe rødder

Hørning er en landsby med ca. 300 indbyggere og et opland (Fløjstrup, Moeskær, Krogsager, Lund og Gundestrup) med yderligere ca. 150 indbyggere.

Hørning er en aktiv landsby med aktive borgere og et velfungerende foreningsliv med bl.a. Borgerforeningen, Hørning Gymnastikforening (HGF) og Hørninghus, -et idræts- og kulturhus.

Der er i Hørning stor tradition for frivillig arbejdsindsats i forbindelse med de projekter, der i tidens løb er gennemført i Hørning.

1963: 1. etape af stadion

1965: 1. etape af klubhus

1989: 2. etape af klubhus

2000: Overdækket siddetribune på stadion

2007: Opførelse af Hørninghus

2016: Anlæg på den gamle forsamlingshusgrund

2016: Multifunktionshus, legeplads m.v. ved boldbaner

Hørninghus
Hørninghus.
HGF Klubhus
HGF Klubhus.
Madpakkehus ved HGF
Madpakkehus ved HGF.
Tribune ved HGF
Tribune ved HGF.
Legeplads ved madpakkehuset
Legeplads ved madpakkehuset.
Legeplads ved madpakkehuset
Legeplads ved madpakkehuset.
Dammen midt i Hørning by
Dammen midt i byen.
Dammen midt i Hørning by
Der er mange borde og bænke ved dammen.

På gamle matrikelkort fra 1816 ses tydeligt, hvordan byen opstod omkring små gårde og bebyggelse vest for kirken anlagt omkring den åbne landsbyfortes fællesplads, hvorfra byen nu breder sig mod øst ad Præstedalsvej og ad Langgade og Lykkeskovvej mod nord og syd. Sidenhen har bebyggelsen udviklet sig. Særligt mod nord langs Langgade, hvor der senest gennem moderne udstykninger siden 1970’erne er tilføjet omkring 30 parcelhuse.

Hørning 1816
Original l-kort, 1816 over Hørning, 1:4.000.
De større gårde ligger samlet omkring kirken og vejkrydset Langgade/Lykkeskovvej/Præstedalsvej.
De mindre ligger på række langs Langgade.
Hørning, 2020.

I dag er landbruget flyttet ud fra byen. I modsætning til tidligere tiders små gårde og husmandsbrug inde i byen, opdyrkes jorden nu af enkelte, store landbrug udenfor byen eller af fritidslandbrug, som der stadig er nogle af i byen. Byen har samtidig skiftet karakter fra en traditionel – og for en stor del selvforsynende – landbrugslandsby til en moderne bosætnings- og pendlerlandsby for især Randers og Århus. Hørning er i fremgang og i 2015 havde byen 305 indbyggere.