Hørninghus.

Hørninghus er byens Idræts- og Kulturhus (byens forsamlingshus) og blev opført i 2006-2008 med frivillig arbejdskraft til afløsning af det gamle forsamlingshus fra 1889.

Første spadestik blev taget 30. juni 2006, men som følge af stigende byggeomkostninger i denne periode viste licitationerne, at den beregnede byggepris ikke kunne holde, og der måtte skaffes yderligere finansiering. Byggeriet kom dog i gang sidst på året 2006, og Hørninghus kunne indvies 1. febr. 2008. I forbindelse med opførelsen af Hørninghus blev der udført et kæmpe arbejde med frivillig arbejdskraft.

Hørninghus er placeret i forbindelse med HGF’s klubhus. Herved har Hørning nu et område, hvor idræts- og kulturaktiviteter er samler på et sted.

Hørninghus kan lejes til fester og diverse arrangementer. Når Hørninghus ikke er udlejet, kan HGF bruge sal og motionscenter.

Se hjemmeside: http://www.hoerninghus.dk

Kontakt: Henrik Bernberg
email: henrik.bernberg@gmail.com
tlf.: 41 42 11 12