Den Hørningske Stiftelse.

Den Hørningske Stiftelse er en selvejende institution, oprettet 1691 af Oberst Hans Friis.

Stiftelsen har gennem tiden formået at følge udviklingen, idet man har bygget om efter tidens krav. Den nuværende hovedbygning er fra 1880, men er bygget om adskillige gange.

Første væsentligste ombygning skete i 1969, hvor værelserne blev bygget om til små lejligheder med eget toilet og køkken. Senere blev der efter nedlæggelse af fælles køkken og opholdsstue plads til 6 en-værelseslejligheder og 2 to-værelseslejligheder.

I 1989 blev avlsbygningerne væltet og der blev bygget 3 nye lejligheder (ældreboliger) på ca. 65 m2 med en glasgang over til Hovedbygningen. Man kan således færdes i hele huset ”inden døre”. Der blev i forbindelse med nybygningen ydet betydelige beløb i gave fra Louis-Hansens Mindefond.

I 2001 blev hovedbygningen ryddet indvendig, og der blev lavet plads til nye lejligheder. Der står derfor nu 4 totalt renoverede 2 værelses- lejligheder, handicapvenlige og med store badeværelser og meget funktionelle køkkener.

Lejlighederne er mellem 53 og 69 m2. Ældreboligerne har udgang til egen lille terrasse og have. Der er gårdhave og have omkring Stiftelsen til fri afbenyttelse og ønsker man lidt urtehave, er det også muligt. Der er en dejlig samlingsstue, som benyttes til fællesarrangementer og også kan lånes til private fester. Der er vaskemaskine til fælles brug, besøg af frisør og fodplejer. Hver tirsdag er der fællesspisning i samlingsstuen, øvrige dage klarer den enkelte selv at lave maden eller man kan bestille fra kommunens madudbringning. Der holdes forskellige arrangementer med sang, musik, foredrag mm., ligesom årets højtider og mærkedage fejres. Der er daglig busforbindelse næsten hver time til Assentoft/Randers og Hornslet.

Gårdhaven på Stiftelsen.

Tidligere var dette sted forbeholdt ældre beboere, men da Stiftelsen ligger på landet og mange ældre ønsker at bo i byen med dagligvarebutikker mm., har vi ind imellem stået med tomme boliger! Aldersgrænsen er derfor fjernet og i dag er der en stor aldersspredning til stor glæde for alle. Det er en stor tryghed at bo sammen med andre og beboerne er gode til at hjælpe hinanden – yngre som ældre bidrager med det, de kan!

I dag fungerer Den Hørningske Stiftelse som et bofællesskab.

Den Hørningske Stiftelse er oprettet af Oberst Hans Friis i 1690, hvor der også blev oprettet en fundats med kapital på varig rente. Kapitalen med tilskrevne renter har kunnet betale for byggeriet af den nye bygning i 1880. Der er stadig en lille del af de økonomiske midler tilbage!    

Kontakt:
Præstedalsvej 8
Hørning
8960 Randers SØ

E-mail: forstander@hoerningstift.dk

Telefon 4222 5994

Læs mere om Den Hørningske Stiftelse her:

Stiftelsen-af-Mogens-Kjærgreen
Obersten-af-Mogens-Kjærgreen