Udvikling i Hørning

For at Hørning by kan vedblive at være et attraktivt sted at bo, er det nødvendigt, at der sker udvikling i byen og at byen vedligeholdes.

I 2013 blev der mulighed for at få hjælp fra Randers Kommune til at sætte fokus på mulighederne i Hørning by, og der blev taget initiativ til udarbejdelse af en udviklingsplan for Hørning.

Læs mere om udviklingsplanen for Hørning her Udviklingsplan for Hørning

Der er nedsat 2 projektgrupper, som arbejder videre med 2 af projekterne i udviklingsplanen.

  • Den gamle forsamlingshus grund
  • Aktivitetspladsen (ved boldbanerne)

Da projekterne er igangværende vil der være en løbende udvikling. Vi forsøger at informere her på hjemmesiden når der er væsentligt nyt omkring projekterne.

Den gamle forsamlingshus grund

Efter nedrivningen af det gamle forsamlingshus var området blot en tom og grim byggegrund. Vi har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en plan for etablering af et grønt område til ophold og forskønnelse af byen. I denne plan ligger også en fremtidig forbedring af vejforholdene omkring pladsen, hvor de 3 veje mødes.

Projekt planen indeholder:

  • Opholdsplads omgivet af græsplæne samt buske og træer
  • Buslomme, busskur og cykelparkering
  • P-plads
  • Informationstavler om byens historie, naturområder og byens aktiviteter

Læs mere i projektbeskrivelsen her Baggrund og projektbeskrivelse
Se oversigtskort her Oversigtskort og vejlinjer
Se oversigtstegning her Oversigtstegning gl. forsamlingshusgrund

Aktivitetspladsen – byens nye samlingssted

Området til dette projekt er den nuværende (næsten ikke eksisterende) legeplads ved HGF samt beplantningsbæltet mellem de to boldbaner, som ligger umiddelbart nord for legepladsen.

Idéen med aktivitetspladsen er, at det skal blive til en legeplads for voksne og børn. Et sted hvor man kan mødes og udøve forskellige aktiviteter sammen eller blot mødes til hyggelig social samvær.

Projekt planen indeholder:

  • Legeplads fornyelse
  • Multifunktionshus
  • Fitness og evt. parkour redskaber
  • Petanque bane

Så snart der er valgt leverandør og vi har nogle konkrete plantegninger mv. at fremvise, bliver projektet opdateret her på siden.

Navne konkurrence – “Aktivi-hvad-for-noget”

I forbindelse med by projektet ”Aktivitetspladsen” (læs evt. mere under punktet Udvikling i Hørning) har Borgerforeningen valgt at lave en konkurrence for at finde det bedst egnede navn til den kommende aktivitetsplads. Et kreativt, anderledes, nytænkende eller blot klingende navn, som vi kan kalde det område, der skal indeholde den nye legeplads, multihuset, udendørs fitness området og petanque banen. Et navn, som vi i daglig tale vil komme til at bruge mange gange som borger, feks. ”Lad os mødes på…” eller ”Vi ses på…”

Alle forslag med jeres idé og eget navn, indleveres skriftlig til bestyrelse for Borgerforeningen eller sendes på mail til den nye Hørning by-mail: info@hørningby.dk Skriv gerne navne konkurrence i emnefeltet. Forslag skal være indleveret senest 1. juni 2015. Præmien er 2 biograf- og gufbilletter og vinderen bliver offentliggjort til årets sommerfest.

NAVNEKONKURRENCEN FORTSÆTTER TIL PROJEKTET ER NÆSTEN FÆRDIGT. DERFOR INGEN OFFENTLIGGØRELSE TIL SOMMERFESTEN.