Fibernet i Hørning – SIDSTE NYT!

Nogle borgere i Hørning har givet udtryk for et ønske om at få fibernet til byen og i foråret 2016 kontaktede Borgerforeningen EnergiMidt, for at spørge til procedure for dette.

Borgerforeningen blev oplyst om, at der ville komme en kampagne til Hørning og at vi ikke behøvede at gøre noget aktivt i den forbindelse.

DET ER IMIDLERTID IKKE GÆLDENDE LÆNGERE!!!

Iflg. nye oplysninger fra EnergiMidt ligger Hørning ikke i deres nærmeste planlagte kampagneområde. De er dog meget interesseret i at modtage interessetilkendegivelser fra alle interesserede borgere og virksomheder i området. Dem bruger de når der skal planlægges nye kampagneområder.

Borgerforeningen opfordrer derfor alle, der ser Hørning som en kommende fiberby, til at give sin interesse tilkende.

Det kan ske på to måder:

Enten via EnergiMidt´s hjemmeside: EnergiMidt Her taster sin adresse i feltet ”Se straks, om du kan få fiberbredbånd på din adresse” Så får man beskeden: ”Vi kan desværre ikke levere fiber til adressen lige nu…” hvorefter man klikker på ”Tilkendegiv din interesse”

Vi har startet en kollektiv underskriftsindsamling. Den vil vi sende til EnergiMidt samt politikkere og folk fra forvaltningen, som deltog i Dialogmødet d. 10. juni 2015 og som talte meget varmt for at sørge for fiberbredbånd til alle kommunens borgere.

Denne underskriftsindsamling vil blive hængt op til de kommende arrangementer i byen, så man har mulighed for at komme og give sin interesse til kende på den måde. Jo flere vi er, des større er chancen for at vi kan få fibernet til byen.

Har du ikke mulighed for at møde op til disse arrangementer, så kontakt Borgerforeningen og vi finder en løsning.

Mød op Vær med til at gøre en forskel
Kom til dialogmøde om Landdistriktsudvikling

Den kommende landdistriktspolitik blev drøftet på årets landdistriktskonference, som blev afholdt i Asferg d. 9.maj 2015.
Vi får nu muligheden for at komme med vores input til hvad vi ønsker os, for at livet kan fungere godt i vores landsbysamfund. Som udgangspunkt er det naturligt vi ligger vægt på punkterne i udviklingsplanen for Hørning (læs mere længere nede på denne side), men der kan sagtens komme andre ønsker på programmet også. Vi kan ligeledes komme med forslag til forbedring af vort samarbejde med kommunen.

Mød op og få mulighed for at få en dialog med den kommunale forvaltning og Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.
Mødet vil blive afholdt i Hørninghus onsdag d. 10. juni kl. 19-21. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Se programmet her: Dialogmøde Hørning 2015.

Se en oversigt over de fire dialogmøder som opfølgning på landdistriktskonferencen: Dialogmøder