Naturen omkring os.

Allingå – Præstedalen

Alling Å bugter sig

Alling Å bugter sig

Syd for Hørning finder vi Præstedalen, der byder på enestående smuk natur og området er ofte det foretrukne mål for spadsereture.

Gennem dalen snor Alling Å sig. Engene ned til åen er i privat eje og der er således kun offentlig adgang til åen ved offentlig vej, men ved henvendelse til lodsejerene, vil der være gode muligheder for at få lov til at fiske i åen. Der er en del fisk i åen og selvom man ikke har heldet med sig og fanger fisk, er natur oplevelsen pragtfuld.

Se et kort over Alling Ådalen – Alling Ådal, kort

Årslev Shelter

Årslev shelter

Årslev shelter

Syd for Årslev blev der i 2014 indviet et bålhus med shelter i forbindelse med naturgenopretningsprojektet i Alling Ådal. Ikke langt fra bålhuset er der lavet en ny stibro til den sydlige side af åen.
Det er blevet til et skønt sted, som alle frit kan benytte og har man ikke allerede set stedet, kan det kun opfordres til at man ligger vejen forbi en dag.

I shelteret er ophængt infotavler op om bla. Engens dyr og planter
Læs mere om projektet her: Bålhus med shelter ved Årslev.
Læs også hvad Danmarks Naturfredningsforening skriver: Alling Å
Naturstyrelsen har også lavet et skriv: Naturgenopretning af Alling Ådal

Hals Sø

Hals Sø eller Hald Sø (der er usikkerhed og uenighed om søens navn) blev første gang afvandet i 1870´erne.

Hals Sø blev igen afvandet tilbage i 1959. Før sidste afvanding fremstod den i et par årtier som en lavvandet sø. Søen blev afvandet via afvandingskanaler og en pumpe til landkanaler, der afgrænsede søen og førte vandet ud i Hov Bæk. Området blev indtil år 2000 fortrinsvis brugt til græsning. Enkelte arealer blev dog stadigvæk udnyttet som omdriftsjord. Oplandet på ca. 730 ha. blev hovedsageligt udnyttet som omdriftsjord.

I år 2000 blev søen igen genskabt i forbindelse med et vådområdeprojekt, der havde til hensigt dels at genskabe noget natur og dels at reducere kvælstofudvaskning.

Søen er i dag i privat eje, og der er ikke umiddelbart adgang til søen, men som det fremgår af byens udviklingsplan, er der et stort ønske om at etablere en trampesti fra Lundvej til den sydøstlige side af Hald Sø. Søen er i dag fuldstændig adskilt fra byen, men den er dog stadig en meget synlig del af landskabet.

Læs evt. mere om vådområdeprojektet Hals Sø