HørninghusHørninghus

I 2005 bryggede man i byen på en plan om at bygge et nyt forsamlingshus/kulturhus.

Det stod færdigt i 2008 hvorefter man rev det gamle forsamlingshus ned.

I den forbindelse valgte man også at skille Borgerforeningen og forsamlingshus i to – tidligere hed det: Hørning og Omegns Forsamlingshus og Borgerforening.

Med Hørninghus har byen bygget et tidssvarende forsamlingshus og mødested for områdets kultur- og foreningsliv. Huset er en af de første bygninger man ser når man ankommer til byen, og står som et smukt vartegn som kirken er det, når man kommer ind i byen fra modsatte ende.

Huset har givet et løft til hele bysamfundet og givet byens borgere de fritidstilbud, som er en selvfølge i de større byer. Det er bygget sammen med Gymnastikforeningens klubhus og har siden indvielsen i februar 2008 været rammen om motionsidræt, fitness, badminton, teater, foredrag, møder, konferencer og fester.

Hørninghus er en selvejende institution med repræsentanter fra byens foreninger.

Se mere på hjemmesiden: Hoerninghus.dk

Kontakt:

Fmd: Aage Mathiesen, Ternevej 3, aage@aagemathiesen.dk, 61665317
Kasserer: Erik Engvang, Præstedalsvej 5, hansen@post12.tele.dk, 20116619
Udlejer: Lisbeth Hansen, Langgade 77, leje@hoerninghus.dk, 61662875