Herover ses et kort, som viser to rute forslag gennem landskabet omkring Hørning, en natur-rute og en historisk-rute. Begge tager udgangspunkt i informationstavlerne opsat på pladsen ved hjørnet af Præstedalsvej og Lykkesskovvej.

PDF-kort:  På tur omkring Hørning

Den historiske rute 

Ruten er en ca. 16 km lang oplevelsesrute gennem det varierede landskab og med besøg på historiske lokaliteter fra oldtid til nutid. Turen opleves bedst på cykel eller evt. i bil.

Landskabet omkring Hørning præges af de store morænebakker, som blev skabt under sidste istid og nu er dækket med opdyrkede marker. Udsigtspunktet på bakken ved “Sorthøj” lige vest for byen ligger hele 63 meter over havet.

Seværdigheder på kortet

1. Hørning kirke og stiftelse
Kirken har siden vikingetiden dannet centrum for Hørning. Den nuværende kirke fra 1150 blev rejst ovenpå en nedbrændt ca. 1000 år ældre stavkirke, som igen var opført over en rigt udstyrt, hedensk kvindegrav i en gravhøj fra slutningen af vikingetiden omkring år 960.
Læs mere under “Aktiv landsby med dybe rødder”

2. Sjellebro-stenen
Sten med maskebillede ved vikingetidens overgangssted over Alling Å. Træbyggede og delvist udgravede vejspor skjuler sig i engen og vidner om færdslen gennem vadesteder over broer over Alling Å gennem årtusinder. Skiltning og offentlig adgang fra Ebeltoftvej på nordsiden af Alling Å.

3. Stavnsager bopladser
Fine detektorfundne metalgenstande fra yngre jernalder og vikingetid satte her Museum Østjylland på sporet af omfattende bebyggelses- og aktivitetsspor i området, som blev afdækket gennem udgravninger. Fundene antyder en rig bosætning, som i 900-tallet dækkede ca. 150 hektar på morænebakkerne omkring Moeskær. Stedet, som i dag henligger som mark og skov, har klar sammenhæng med færdslen ved Sjellebro-overgangen og vikingetidens første stavkirke i Hørning.

4. Hamlets grav
Gravhøj fra bronzealderen på Ammelhede inderst i oldtidens Kolindsund. Savnet siger, at her ligger Kong Amlet – Sheakespeares “Hamlet” – begravet, hvilket stemmer godt overens med de fund, der er gjort i området. Der er således stor sandsynlighed for at savnet om Kong Amlet har tilknytning til Stavnsager. (Følg skiltning fra Ebeltoftvej) Mindesten opsat 1933 af Randers Turistforening samt informationstavle ved højen.

5. Radarstationen på Tyskerbakken
På toppen af bakken mellem Lund og Krogsager, som nu blot er dyrket mark, anlagde den tyske besættelsesmagt i 1942 under 2. verdenskrig lytte- og radarstationen “RABE”. Lejren indgik i kæden af i alt 29 radarstationer i Danmark og beskyttede bl.a. flyvepladsen ved Tirstrup og guidede tyske jægerfly herfra. Størstedelen af radarantenner, barakker og befæstning blev flyttet til Tirstrup i 1944.

6. Hals Sø
Der er ikke offentlig adgang til søen, men den ligger smukt i landskabet set fra vejen. Søen blev genskabt i 2001 efter næsten fuldstændig dræning og afvandning i 1959 og dækker nu et areal på 43 hektar og med en middeldybde på 1,7 meter. En stor fuglebestand holder nu til og yngler ved søen, som afvandes mod vest gennem Hovbæk og videre til Alling Å. Der er udsat gedder, som er udsat for reducere mængden af fredfisk. Søen reducerer nedsivning og udledning af kvælstof med 206 kilo pr. hektar søflade årligt – i alt næsten 9 tons årligt.

7. Stenaldergraven ved Nybro
Ret ud til vejen i kanten af marken lige nord for Nybro ligger en af områdets få bevarede synlige fortidsminder. Det er en nu åben ruin efter en jættestue – fællesgrav fra bondestenalderen, opført omkring 3200 f.Kr. Dengang stod det salte Kolindsund helt ind til Nybro, så dyssen lå ved en nordre fjordkant.