Ingen kan gøre altHørning og Omegns Borgerforening

Borgerforeningens formål iflg. vedtægterne er, at styrke det lokale sammenhold samt varetage lokalsamfundets interesser.

I praksis betyder det at foreningen repræsenterer byens interesser f.eks. i forhold til offentlige myndigheder, er initiativtager til byudviklingsprojekter og kulturelle arrangementer i Hørninghus.

Under borgerforeningen er oprettet udvalg, som står for nogle af byens arrangementer. F.eks. Fastelavn, Dilettant, Sct. Hans, Øl smagning og tidligere f.eks. også Høstfest.

Vi indsamler et årligt kontingent, som er et frivilligt bidrag til foreningsarbejdet. Arrangementerne hviler som regel i sig selv, så kontingentet dækker andre ting til gavn for hele byen. F.eks. vedligeholdelse af området ved dammen, julebelysning og springvand/pumpe ved dammen, støtte til Hørninghus i form af tilskud til ny service (glas, bestik mv.), borde-bænke sæt v/indgangsparti, nyt scenetæppe til Teaterselskabet, grill og partytelt.

Partyteltet kan lejes for den beskedne sum af 500,-

Det årlige kontingentet lyder på 200,- kr. pr. husstand, som kan indbetales til konto nr. 9330-0006717918.
Eller indbetales kontant til kasseren.

Efter generalforsamlingen 2018 trådte 3 bestyrelsesmedlemmer ud af bestyrelsen og kun én ny blev valgt ind, hvorfor bestyrelsen desværre ikke er fuldtallig og derfor ser sig nødsaget til at fortsætte på nedsat blus.
Skulle du have lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen:
Kasserer: Ann-Britt Bernberg, Gundestrupvej 6
Medlem: Allan Ellesøe Borresen
Medlem: Michala Christensen
Medlem: Carl Brask

Kontingent 2018

Referat fra Generalforsamlingen 25.02.2018
Indkaldelse til generalforsamling 2018
Beretning 2017

Vedtægter
Årsplan 2017

Eksempler på tidligere års arrangementer:

Sct. Hans

 • Fastelavnsfest
 • Egnsteater
 • Dilettant
 • Foredrag
 • Orienteringsdag for ny tilflyttere
 • Fællesspisning
 • Orkidétur
 • Cykeltur
 • Pileflet
 • Sct. Hans bål
 • Høstfest
 • Øl smagning
 • Drinksaften
 • Halloween hygge
 • Mortens And
 • Hørnings største kagebord
 • Julemarked

Bytromme
Bytrommen

Som bomærke for Hørning og Omegns Borgerforening er valgt en stiliseret udgave af den gamle bytromme, der er ophængt i Hørninghus.

Trommen er en militær stormtromme og er så vidt vides hjembragt af de slagne tropper i 1864. Den har i øvrigt været brugt ved brand langt ind i dette århundrede.

Masker
Hørning Teaterselskab

Hvert år spilles der dilettant. Arrangementet blev tidligere afholdt af Gymnastikforeningen og Borgerforeningen i fællesskab. I 2015 er det Borgerforeningen og Hørninghus, der står for det praktiske mens Teaterselskabet gennem hårdt arbejde i løbet af vinteren er klar i marts til at vise os hvad de har øvet. Der er altid brug for nye skuespillere, så hvis der er medlemmer af jeres husstand, der har lyst til at prøve at stå på de ”skrå brædder”, så vil en henvendelse til foreningen altid være velkommen. Det er også en god måde at lære mennesker i byen at kende.

Har du spørgsmål om Hørning Teaterselskab er du velkommen til at kontakte:
Peter Worre Jensen, Lykkeskovvej 7, 86496048 / 28350182.

Plakat fra 2017

Herunder lidt stemningsbilleder fra Dilettant 2015.