Velkommen til Hørning by´s nye hjemmeside

Initiativet til denne hjemmeside kommer fra Hørning og Omegns Borgerforening.
Siden er tiltænkt at rumme al form for information, der vedr. Hørning og Omegn og som kunne tænkes af have interesse for byens borgere.
Siden er stadig under konstruktion, så der vil være nogle punkter, der ikke er så meget på endnu.
Indlæg, gode forslag, rettelser, billeder, punkter til arrangementskalenderen og kommentarer er altid velkomne.
Har du info til siden, benyt da venligst infomail linket i øverste venstre hjørne (grøn bjælke)

Jeg håber I vil tage hjemmesiden til jer og se den som et sted man kan søge / dele informationer om byen og aktiviteterne i byen.

Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
Formand for Hørning og Omegns Borgerforening

Mød op Vær med til at gøre en forskel
Kom til dialogmøde om Landdistriktsudvikling

Den kommende landdistriktspolitik blev drøftet på årets landdistriktskonference, som blev afholdt i Asferg d. 9.maj 2015.
Vi får nu muligheden for at komme med vores input til hvad vi ønsker os, for at livet kan fungere godt i vores landsbysamfund. Som udgangspunkt er det naturligt vi ligger vægt på punkterne i udviklingsplanen for Hørning (læs mere længere nede på denne side), men der kan sagtens komme andre ønsker på programmet også. Vi kan ligeledes komme med forslag til forbedring af vort samarbejde med kommunen.

Mød op og få mulighed for at få en dialog med den kommunale forvaltning og Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.
Mødet vil blive afholdt i Hørninghus onsdag d. 10. juni kl. 19-21. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Se programmet her: Dialogmøde Hørning 2015.

Se en oversigt over de fire dialogmøder som opfølgning på landdistriktskonferencen: Dialogmøder