Kære Hørningborger

HGF og Borgerforeningen indkalder til fælles generalforsamling samt information om Hørning Aktivitetsplads

Søndag d.28/2 kl. 14.00 i Hørninghus

Eftermiddagen starter med en præsentation af projektet Hørning Aktivitetsplads.
Dernæst følger generalforsamling for HGF, Støtteforeningen for HGF samt Borgerforeningen.
Der vil blive serveret lidt til kaffen.

HGF´s  indkaldelse kan findes på www.hgf-fodbold.dk samt byens face book side: Hørning – 8960 Randers SØ

Borgerforeningens dagsorden er iflg. vedtægterne.

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Formand: Margrethe Nellemann, Rodenlund 13.

Der er følgende forslag til ændring af vedtægterne:

  • §5 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden den 1. marts. Indvarsling sker gennem opslag med mindst 14 dages varsel og annoncering i husstandsomdelt lokalavis.

Foreslås ændret til:

  • §5 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden den. 1. marts.

Indvarsling sker gennem opslag omdelt til byens husstande, ophængt på opslagstavlerne samt annoncering på byens hjemmeside Hørningby.dk

Forslag til vedtægtsændring skal drøftes og vedtages på generalforsamlingen.

Vi håber på stort fremmøde til den fælles generalforsamlingen.

Vel mødt

Husk også at sætte kryds i kalenderen d. 7. marts, hvor Randers EgnsTeater gæster Hørninghus med forestillingen Cowgirls

samt d. 1.+2. april til årets Dilettant.

Fibernet i Hørning – SIDSTE NYT!

Nogle borgere i Hørning har givet udtryk for et ønske om at få fibernet til byen og i foråret kontaktede Borgerforeningen EnergiMidt, for at spørge til procedure for dette.

Borgerforeningen blev oplyst om, at der ville komme en kampagne til Hørning og at vi ikke behøvede at gøre noget aktivt i den forbindelse.

DET ER IMIDLERTID IKKE GÆLDENDE LÆNGERE!!!

Iflg. nye oplysninger fra EnergiMidt ligger Hørning ikke i deres nærmeste planlagte kampagneområde. De er dog meget interesseret i at modtage interessetilkendegivelser fra alle interesserede borgere og virksomheder i området. Dem bruger de når der skal planlægges nye kampagneområder.

Borgerforeningen opfordrer derfor alle, der ser Hørning som en kommende fiberby, til at give sin interesse tilkende.

Det kan ske på to måder:

Enten via EnergiMidt´s hjemmeside: EnergiMidt Her taster sin adresse i feltet ”Se straks, om du kan få fiberbredbånd på din adresse” Så får man beskeden: ”Vi kan desværre ikke levere fiber til adressen lige nu…” hvorefter man klikker på ”Tilkendegiv din interesse”

Vi har startet en kollektiv underskriftsindsamling. Den vil vi sende til EnergiMidt samt politikkere og folk fra forvaltningen, som deltog i Dialogmødet d. 10.juni 2015 og som talte meget varmt for at sørge for fiberbredbånd til alle kommunens borgere.

Denne underskriftsindsamling vil blive hængt op til de kommende arrangementer i byen, så man har mulighed for at komme og give sin interesse til kende på den måde. Jo flere vi er, des større er chancen for at vi kan få fibernet til byen.

Har du ikke mulighed for at møde op til disse arrangementer, så kontakt Borgerforeningen og vi finder en løsning.

Mød op Vær med til at gøre en forskel
Kom til dialogmøde om Landdistriktsudvikling

Den kommende landdistriktspolitik blev drøftet på årets landdistriktskonference, som blev afholdt i Asferg d. 9.maj.
Vi får nu muligheden for at komme med vores input til hvad vi ønsker os, for at livet kan fungere godt i vores landsbysamfund. Som udgangspunkt er det naturligt vi ligger vægt på punkterne i udviklingsplanen for Hørning (læs mere længere nede på denne side), men der kan sagtens komme andre ønsker på programmet også. Vi kan ligeledes komme med forslag til forbedring af vort samarbejde med kommunen.

Mød op og få mulighed for at få en dialog med den kommunale forvaltning og Erhvervs- og Landdistriktsudvalget.
Mødet vil blive afholdt i Hørninghus onsdag d. 10. juni kl. 19-21. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Se programmet her: Dialogmøde Hørning 2015.

Se en oversigt over de fire dialogmøder som opfølgning på landdistriktskonferencen: Dialogmøder

Velkommen til Hørning by´s nye hjemmeside

Initiativet til denne hjemmeside kommer fra Hørning og Omegns Borgerforening.
Siden er tiltænkt at rumme al form for information, der vedr. Hørning og Omegn og som kunne tænkes af have interesse for byens borgere.
Siden er stadig under konstruktion, så der vil være nogle punkter, der ikke er så meget på endnu.
Indlæg, gode forslag, rettelser, billeder, punkter til arrangementskalenderen og kommentarer er altid velkomne.
Har du info til siden, benyt da venligst infomail linket i øverste venstre hjørne (grøn bjælke)

Jeg håber I vil tage hjemmesiden til jer og se den som et sted man kan søge / dele informationer om byen og aktiviteterne i byen.

Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
Formand for Hørning og Omegns Borgerforening