Kære Hørningborger

Borgerforeningen indkalder til generalforsamling.

Søndag d. 25/2 kl. 11.00 i Hørninghus.

Foreningen vil gerne byde på smørrebrød og derfor bedes man melde sig til på 72149021.

Dagsordenen er iflg. vedtægterne. Læs evt. Vedtægter.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Formand: Margrethe Nellemann, Rodenlund 13.

3 bestyrelsesmedlemmer fratræder og derfor efterlyses nye kræfter til foreningsarbejdet i Borgerforeningen, hvis den skal fortsætte som hidtil.

Vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen, idet byen og Borgerforeningen har brug for JERES opbakning og støtte.

Vel mødt

Læs evt. også: Opråb og forslag til årsplan

Velkommen til Hørning by´s nye hjemmeside

Initiativet til denne hjemmeside kommer fra Hørning og Omegns Borgerforening.
Siden er tiltænkt at rumme al form for information, der vedr. Hørning og Omegn og som kunne tænkes af have interesse for byens borgere.
Siden er stadig under konstruktion, så der vil være nogle punkter, der ikke er så meget på endnu.
Indlæg, gode forslag, rettelser, billeder, punkter til arrangementskalenderen og kommentarer er altid velkomne.
Har du info til siden, benyt da venligst infomail linket i øverste venstre hjørne (grøn bjælke)

Jeg håber I vil tage hjemmesiden til jer og se den som et sted man kan søge / dele informationer om byen og aktiviteterne i byen.

Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
Formand for Hørning og Omegns Borgerforening