Til beboere i Hørning og omegn.

I Egnsarkivet har vi indledt en runde med billed-samling.
Vi har hidtil besøgt Virring og Uggelhuse.

Det foregår på den måde, at vi medbringer scanner, pc og øvrigt udstyr. Man møder så op med billeder enkelte eller i album, og evt. gamle dokumenter, som f.eks. skøder.
Dette materiale bliver indscannet og nummereret og efterfølgende noteres de givne oplysninger om hvert billede, som man derefter kan tage med sig hjem igen.
På arkivet registreres det indsamlede materiale som digitale medier.

Vi er interesserede i alt, hvad der kan fortælle historie om steder og folk på stedet. Huse, gårde, personer, arbejdssituationer, skoler, virksomheder o.m.a.
Naturligvis modtager vi også gerne materiale, som vi må beholde.

Vores formål er, at samle historien for at give den videre til de næste generationer.

Vi planlægger en sådan aften i Hørning torsdag d. 4.april 2018 kl. 19.00 i HGF klubhuset og vi håber at i vil støtte op omkring det.
Vi giver naturligvis kaffe.

Med venlig hilsen
Sønderhald Egnsarkiv

PS.
Den aflyste historiske cykeltur sidste år, forsøges gennemført onsdag d. 30. maj 2018 kl. 19.00 med start fra Hørninghus.

Velkommen til Hørning by´s nye hjemmeside

Initiativet til denne hjemmeside kommer fra Hørning og Omegns Borgerforening.
Siden er tiltænkt at rumme al form for information, der vedr. Hørning og Omegn og som kunne tænkes af have interesse for byens borgere.
Siden er stadig under konstruktion, så der vil være nogle punkter, der ikke er så meget på endnu.
Indlæg, gode forslag, rettelser, billeder, punkter til arrangementskalenderen og kommentarer er altid velkomne.
Har du info til siden, benyt da venligst infomail linket i øverste venstre hjørne (grøn bjælke)

Jeg håber I vil tage hjemmesiden til jer og se den som et sted man kan søge / dele informationer om byen og aktiviteterne i byen.

Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann