Kære Hørningborger

HGF og Borgerforeningen indkalder til fælles generalforsamling.

Mandag d. 20/2 kl. 19.00 i HGF klubhuset.

Aftenen forløber som følger:
Borgerforeningens generalforsamling
dernæst generalforsamling for HGF
og endelig generalforsamling for støtteforeningen for HGF.

Der vil blive serveret lidt godt til kaffen.

Borgerforeningens dagsorden er iflg. vedtægterne. Læs evt. Vedtægter.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Formand: Margrethe Nellemann, Rodenlund 13.

HGF´s  indkaldelse. Indkaldelse til generalforsamling2017
Den kan også findes på www.hgf-fodbold.dk samt byens face book side: Hørning – 8960 Randers SØ

Vi håber på stort fremmøde til den fælles generalforsamlingen.

Vel mødt

Velkommen til Hørning by´s nye hjemmeside

Initiativet til denne hjemmeside kommer fra Hørning og Omegns Borgerforening.
Siden er tiltænkt at rumme al form for information, der vedr. Hørning og Omegn og som kunne tænkes af have interesse for byens borgere.
Siden er stadig under konstruktion, så der vil være nogle punkter, der ikke er så meget på endnu.
Indlæg, gode forslag, rettelser, billeder, punkter til arrangementskalenderen og kommentarer er altid velkomne.
Har du info til siden, benyt da venligst infomail linket i øverste venstre hjørne (grøn bjælke)

Jeg håber I vil tage hjemmesiden til jer og se den som et sted man kan søge / dele informationer om byen og aktiviteterne i byen.

Med venlig hilsen
Margrethe Nellemann
Formand for Hørning og Omegns Borgerforening